Opc bucuresti reclamatii online dating

Transilvaniei nr.2, sect.1, Bucureşti, cod 010798 Tel.: 021/3 sau 021/9660 Fax: 021/3 Email: [email protected] pentru Protectia Consumatorilor din Romania (APC Romania) Adresa: Str. Dragă client, Este foarte important pentru noi să le oferim clienţilor noştri posibilitatea de a comunica rapid şi usor.

Pentru soluţionarea unui litigiu cu BCR prin aplicarea procedurii SAL (soluţionare alternativă a litigiilor), trebuie să vă exprimaţi această opţiune în mod voluntar şi să vă adresaţi SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare. 2, sector 1, Bucureşti, iar adresa de corespondenţă este în Splaiul Independenţei nr. Rome, which is the center or the capital of Ancient Roma, The Roman Empire, The Roman Republic, The Roman Empire, The Papal States, The Italian Kingdom and The Italian Republic respectively, is one...din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). În condiţiile în care datele furnizate de dumneavoastră nu sunt suficiente, nu vom putea raspunde solicitării adresate.Reclamaţiile, sesizările ale căror iniţiatori nu pot fi identificaţi sau a căror exprimare este considerată inadecvată nu vor fi luate in considerare, fiind clasate.

Leave a Reply